Bijeenkomsten van stichting soefi orde

Wat is soefisme?
Universeel soefisme wordt wel omschreven als een zoektocht naar die Ene mysterieuze geest die de schepping bezielt en waar we allen deel van uitmaken. Het kent geen dogma’s en dwingende geloofs- of leefregels. Het kent wel de beginselen liefde, harmonie en schoonheid die in het dagelijks leven een rijke gids kunnen zijn. Zij helpen mensen hun ego te beteugelen, hun hart te openen en het licht van hun ziel te ontdekken. En zo een innerlijke harmonie te bereiken die moeilijkheden overwint. De Indiase mysticus en musicus Hazrat Inayat Khan (1882-1927) bracht dit soefisme naar het Westen. De kern van zijn overtuiging is dat alle religies, bekend en onbekend, zich in essentie op hetzelfde wezen richten, de Ene. Onder alle godsdiensten ligt één religie verborgen: de religie van het hart die zich richt op liefde, harmonie en schoonheid. Het is een proces van worden van transformatie. Een pad dat je eigen hart opent. Het is een open pad. Het soefi-pad nodigt je uit om je diepste verlangen de leidraad van je leven te laten worden. Het geeft je hints over de bestemming van jouw leven, die voor iedereen anders is. Het geeft handreikingen om je zelf te ontdekken en de leiding in jezelf te vinden, waarbij alle religieuze en spirituele idealen behulpzaam kunnen zijn.

Wie is Hayo Huizinga?

Mijn spirituele pad is begonnen zo’n  25 jaar geleden toen ik met de Vipassana in aanraking kwam – Aandachtmeditaite. Daardoor heb ik aan veel langdurige boeddhistische retraites in de Theravada traditie deelgenomen in het binnen – en  buitenland: Thailand, Birma en Engeland. In universitaire termen zou je kunnen zeggen dat ik mijn Bachelors heb en onderweg ben om mijn Masters af te ronden. Dank aan mijn leraar Sayadaw U Kundalay, verbonden aan het Saddamaransi Centrum in Rangoon Birma.

De laatste jaren ben ik verbonden met de Soefi Orde Nederland en ben als Cherag ingewijd. Sinds 2012 volg ik de Representantentraining van de Orde.
De visie waaruit ik werk is te proberen om de werkelijkheid waarvan ik overtuigd ben dat die spiritueel en religieus van nature is, vorm te geven en uit te dragen. Religare betekent terug-verbinden door het beleven van en vorm geven aan een innerlijke verbinding. Dat is het zoeken naar grond-ervaringen, zodat onze levenservaringen op het zuiver fysieke vlak weerklank vinden binnen ons eigen innerlijkste wezen.(citaat Joseph Campbell)

Bijeenkomsten van de soefi orde van 10.30-11.30

17 september
15 oktober
19 novembr
17 december 2017

21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni 2018

 

Voor meer informatie:

Soefi Platform Amersfoort
033-2586573
06-41343474
www.yahayo.nl