Psychosociale hulpverlening, contextuele therapie en coaching

Beschrijving

Aafke, praktijk voor psychosociale hulpverlening, contextuele therapie en coaching.

Zoekt u hulp?

Worstelt u met problemen waar u zelf niet uitkomt of wilt u zich graag persoonlijk ontwikkelen? Als hulpverlener en coach help ik u graag problemen op te lossen of er beter mee om te gaan.

De stap naar hulpverlening is misschien te groot voor u, maar u hoeft vandaag niet te beslissen. Wat mij betreft komt u eerst eens voor een intake.

Waarmee kan ik u bijvoorbeeld helpen?

  • Angstige of sombere gevoelens
  • Weinig zelfvertrouwen
  • Verlies en rouw
  • Burn-out
  • Stress op uw werk
  • Familie – of werkconflicten

Over Aafke

Als u mij ontmoet, ontmoet u iemand die tegelijk hartelijk en doortastend is. Zo hoor ik dat regelmatig. Ik ben een hulpverlener waar u uw verhaal kwijt kunt, maar ook een coach die u een stap verder helpt. Meelevend en betrokken, oprecht geïnteresseerd in uw verhaal en uw persoon. Maar ook nuchter en als het nodig is confronterend. Het idee dat u met mijn hulp sterker wordt en u na een aantal gesprekken weer zonder mijn hulp verder kunt, geeft me veel inspiratie! 

Veel cliënten zijn verrast door mijn kernachtige samenvattingen en analyses. In de wirwar van uw ervaringen en gedachten hoor ik een duidelijke hulpvraag. (Bij sommige cliënten een andere dan ze verwachten) Misschien zijn een paar gesprekken voor u voldoende, misschien kiest u voor een intensiever traject. Dankzij mijn brede opleiding en ervaring, kan ik de meest effectieve methode kiezen. 

Als coach en hulpverlener werk ik vanuit een christelijke achtergrond en heb een goede kennis van de kerkelijke kaart. Ik werk vanuit de overtuiging dat God mensen aan elkaar geeft en ontmoet daarom christenen en mensen met een andere levensovertuiging in mijn praktijk, met aandacht en ruimte voor de levensvragen die elk vanuit eigen overtuiging bezig houden.

 

Specialisaties

Contextuele therapie en wat is de contextuele benadering?

Veel problemen van mensen hebben te maken met hun achtergrond en levensgeschiedenis.

De relatie met ouders, de normen en patronen van het gezin waarin iemand opgroeide, werken door in het gedrag naar partner, kinderen en anderen. De contextuele therapie zoekt de balans tussen vrijheid én verbondenheid met de ouders, kinderen en andere familieleden. Ofwel: op een verantwoorde en eerlijke manier zorgdragen voor mensen om u heen, zonder de zorg voor eigen persoon uit het ook te verliezen. Meer informatie kunt u vinden op de site van de Vereniging van Contextueel Werkers.

 

Behandelwijze

Aanmelden

U kunt zich telefonisch of per mail aanmelden. U heeft geen verwijzing van een huisarts nodig.

Telefoon 0611832562  E-mail info@aafke.net 

Intake

  1. U komt eerst voor een intake om de problematiek te inventariseren. Op basis daarvan benoem ik samen met u wat uw hulpvraag is en aan welke doelen u wilt gaan werken.
  2. In een hulpverlenings- of coachingsovereenkomst leg ik de hulpvraag en de doelen vast en maak ik met u een afspraak over het aantal gesprekken, het tarief dat er bij hoort en de praktische voorwaarden.
  3. De hulpverlenings- of coachingsovereenkomst blijft leidraad bij de hulpverlening of coaching. Zo werken we zonder omwegen aan het bereiken van uw persoonlijke doel. 

 

Werktijden

Maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.30 en 18.00 uur en de maandagavond tot 20.00 uur.

Vergoedingen en kosten

De gesprekken breng ik in rekening op basis van een uurtarief. Hierover maak ik met u samen van te voren duidelijke afspraken. De gesprekskosten zijn € 95,- per uur, dit betreft zowel de intake als de vervolggesprekken. Als het alleen bij een intake blijft, wordt dit gesprek niet in rekening gebracht.

Als een gesprek langer duurt dan 1 uur, worden de kosten voor dat gesprek naar rato berekend. Voor mensen bij wie de kosten een probleem zijn, zal ik individueel naar een oplossing zoeken.

De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden voor een deel de gesprekken vanuit de aanvullende verzekering, afhankelijk van het pakket en de polisvoorwaarden. Daarnaast heeft de praktijk het Keurmerk Christelijke Zorg, voorwaarde om bij Pro Life vergoeding te ontvangen.

Bij coaching voor bedrijven worden kosten met een offerte vastgesteld. 

De praktijk is vrijgesteld van Btw voor therapeutische gesprekken, voor coaching en andere niet therapeutische activiteiten geldt wel Btw-plicht.

De praktijk is geregistreerd bij de daarvoor benodigde vakverenigingen.

Ik verwijs u graag naar mijn website www.aafke.net  / werkwijze  voor aanvullende informatie.

 

Contact

Aafke van Deursen

Amsterdamse weg 43 a

3812 RP Amersfoort

Telefoon 0611832562   E- mail info@aafke.net